1. Katalog obrazów GRy
 2. Gra możliwości
 3. Gra w abstrakcję
 4. Gracz: Roman Pukar

Jedyna kolekcja Obrazów Gry w abstrakcję. Obrazów wzajemnych relacji. Od pierwszej spontanicznej Gry czuje, że to jest ważne, opisuje je, kataloguje i gromadzę. Teraz z perspektywy niemal 30 lat twórczej pracy i ponad 200 skatalogowanych obrazów, dysponuje materiałem do porównań i opracowań. Trwają pracę nad Estetyką dialogu.

 • Ponad 200 obrazów Gry
 • Podział na okresy: prywatny, publiczny, refleksyjny, obecny: Czas Gry.
 • Prezentacja partnerów "Czasu Gry". Ten okres uznaje za graniczny, świadomy siebie i swoich możliwości.

  Katalog Gry w abstrakcję, organizacja:

 • Skoro, podpisałeś się pod Grą, prezentuje Ciebie jako partnera.
 • Jeżeli chcesz posiadać pełny profil, zarejestruj się i uzupełnij go.
Strona katalogu Gry w abstrakcję >> jeżeli kiedykolwiek Grałeś, wejdź i zarejestruj się.

Strona Gra możliwości jest ofertą Gry, jej zastosowaniom w przestrzeni społecznej.

Możliwości osobiste

 • Zagraj swój obraz, to pełnokrwiste dzieło sztuki z opisem i kontekstem.
 • Stajesz się partnerem i współtwórcą. Masz swój unikalny obraz! Unikalne doświadczenie i dokumentacje Gry.
 • Kolejny, krok, to Twoja kolekcja Gry w abstrakcję. Wkład w myśli rozważania nad Estetyką Dialogu. - Zobacz kolekcję Oleny Levchenko >> Językoznawcy ze Lwowa>>

Perspektywa społeczna

 • Opowieści o praktyczności samorganizującego się systemu. Wiele rzeczy widać dopiero Gdy zestawi się ze sobą wiele Gier, porówna ich kompozycje, przebieg a także czas trwania. Widać wówczas co umyka nam w codzienności..
 • Praktyczne warsztaty dla małych grup, do 12 osób. We wprowadzeniu zdradzam, kilka istotnych technik współtworzenia, na końcu wszyscy jesteśmy samoorganizującym się systemem. Pomaga budować rzeczywiste więzi w grupie, przekraczać, stare nastawienia, okazywać pozytywny horyzont współpracy. Ujawnia i reguluje relację pomiędzy JA a MY.
 • Kto to jest My, to perspektywa intelektualna, potrzebna bo niedoceniana.

Strona Gra możliwości >>, zapoznaj się z praktycznymi, komercyjnymi zastosowaniami Gry w abstrakcję.

Strona Gra w abstrakcję, to najstarsza strona o Grze, jest jej zapisem, gromadzeniem obrazów, opisów, tekstów, refleksji.

 • Ta Gra nie ma żadnych reguł, nie pozwalam, też na ustalanie jakichkolwiek kierunków działania. To jest samoorganizujący się system.
 • Nie można jej zaplanować, kontrolować, realizować a jednak działa i prowadzi do odczuwania siebie jako części MY.!
 • Jej cechą jest aktualność i wszechstronność.
 • Trzeba gromadzić materiały, by potem móc je porządkować. Ta strona służy właśnie temu. Gra w abstrakcję.art.pl jest zasobnikiem gromadzącym obrazy, opisy, komentarze, filmy video itd.
 • Jest zbiorem wszystkich materiałów jakie w Grze się pojawiły.
 • Gromadzi teksty, recenzje i opinie Graczy.
 • Zwiera moja notatki, opisy stanów emocjonalnych jakie Gra wywoływała u mnie na przestrzeni kolejnych okresów.
 • Zawiera okresowe Błogi o Grze.
 • Jest dostępna dla trzech kręgów: publiczny, zarejestrowani i specjalni

Strona Gra w abstrakcję >>

Moim darem - talentem jest Grą w abstrakcję, potrafię poprowadzić ją tak, że u jej kresu znajdujemy się w stanie samoorganizującego się systemu! Przejście ze świta racjonalnej codzienności do świata intuicyjnego, opisywanego przeze mnie jako samoorganizujący się system to mój dar! Jestem więc kreatorem samoorganizująłcego się systemu.
Moja rola polega na wyprowadzeniu partnera z racjonalnego poczucia codzienności i wprowadzenia nas w obszar „MY”.

Dzięki temu powstaje obraz wzajemnych relacji!
Poruszam się całkowicie w obszarze intuicji. Wiedzy jaka jest w nas obecna bez wysiłku, ale jest trudna do zdefiniowana. Potrzeba do tego swobodnego wnikliwego umysłu! Który w oparciu o niestandardowe procedury wytworzy intelektualne rozumienie doświadczenia. Gra w abstrakcję, to moja metodologia poznania. Powtarzana, kolekcjonowana w postaci obrazów Gry i analizowana, pomaga mi rozumieć świat także w tej sferze jaka jest wielką tajemnicą.

Jednocześnie jestem aktywnym projektantem i artystą tworzącym swoje obrazy wizje, fotografującym, czasem robiącym video.

Strona autorska Roman Pukar>>

Kalendarium Gry a abstrakcję

Katalog Gier

Katalog obrazów wzajemnych relacji, jakie powstają w czasie Gry w abstrakcję, jest specyficzny jak cała ta sytuacja. Nie wystarczy pokazać obrazki trzeba jeszcze przedstawić partnerów. Uszeregować ich a także ich prace w jakąś systematykę, to już niemal 30 lat, więc nie można o tym tak sobie. Czas zacząć to już rozumieć, zwłaszcza, że w tym czasie jest faktycznie pewien sens wynikły z samej Gry. Ona jest medytacją więc czas ma tutaj szczególną rolę:
Czytaj więcej


Kalendarium Gry w abstrakcję,

to uporządkowane w sposób postępujący zdarzenia w Grze. Od pierwszej Gry w styczniu 1988 r. - okres intymny i dalej kolejne okresy, ilość powstałych obrazów Gier, a także tekstów towarzyszących refleksji nad Grą. Wydanych, lub nie wydanych. Także opinie innych, lub informacje o istnieniu takich opinii..

Czytaj więcej